warning warning warning

Słowacja

Przejazd autostradami i drogami ruchu szybkiego jest płatny w formie winietek. Kierowcy samochodów o ciężarze powyżej 3,5 tony muszą się zaopatrzyć w winietki gdy chcą korzystać z dróg 1 klasy, które łączą wszystkie miasta wojewódzkie i powiatowe i stanowią ponad połowę słowackiej sieci drogowej (drogi I klasy oznaczone są znakiem przedstawiającym biały samochód na niebieskim tle). Wysokość opłat zależy od kategorii pojazdu i okresu pobytu.

Uwaga: Z obowiązku posiadania winietki zwolnione są pojazdy 2-kołowe np. motocykl, natomiast motocykl z przyczepą winien już posiadać winietkę.

Winietki obowiązują na następujących drogach: D1, D2, D3, D4, R1, R6, I/2, I/18, I/50, I/61, I/63, I/64, I/68, I/69 i I/73.

Wyjątek stanowi odcinek Bratysława – Berg (Austria), który jest bezpłatny. Ceny winietek edycji 2009, w Euro:

kategoria pojazdu

7-dniowe (7 dni od dnia oznaczo-nego na winietce)

1-mies. (30 dni od dnia oznaczo-nego na winietce)

9-mies.

(01.01-30.09.2009)

1-roczne (01.01.2009- 31.01.2010

1-dniowe (ważne 24h)

pojazdy do 3,5 tony

4,90

9,90

-

36,50

-

pojazdy od 3,5 do 12 ton

24,00

55,00

495,00

-

8,60

 Uwaga: Ze względu na częste zmiany wyżej podanych cen prosimy je traktować jako orientacyjne.